Plantilla V05

Ejemplo de plantilla
C\ Probando nº 5 - 22222 - Málaga
661 279 397

PVC I Vidre


PVC I Vidre El PVC s’ha imposat, durant les últimes dècades, com a principal material utilitzat en la fabricació de tot tipus de tancaments. Aquest fet no és fruit de la casualitat; les seves qualitats de duresa i durabilitat, a més de les seves característiques aïllants, l’han convertit en l’opció preferida per a la majoria de clients que busquen unes bones prestacions en conjunt amb un baix manteniment i un preu ajustat.
A més de les diferents tipologies destacades en la present pàgina web, BUCHPLAST també ofereix la possibilitat de fabricar combinacions de les mateixes, la fabricació de finestres corbes o fins i tot la utilització d’altres sèries i de tipus d’obertura no especificats.
El coeficient de conductivitat tèrmica del PVC és 1235 vegades inferior que el de l’alumini i 1,35 vegades més baix que el d’un molt bon aïllant tèrmic com la fusta; aquest fet assegura unes mínimes pèrdues de calor o fred a l’interior de la vivenda. L’escassa conductivitat tèrmica i la total estanquitat del sistema, permeten mantenir la temperatura a l’interior de casa nostre a un nivell òptim amb l’estalvi de calefacció o aire condicionat que això implica.
La capacitat aïllant, acústicament parlant, de les finestres de PVC ve donada tant per les característiques del material com per les juntes d’envidrament i estanquitat i ofereix. La reducció de soroll a l’interior de la vivenda pot ser fins a 16 vegades inferior que el soroll de l’exterior, fet que aporta uns nivells de confort i tranquil·litat excepcionals.
La resistència a l’abrasió, als cops i al desgast del material impliquen una mínim manteniment. Diferents estudis certifiquen una bona duració del color inicial i de les característiques mecàniques de les finestres de PVC. La seva gran resistència als àcids bàsics li aporten una gran resistència, fins i tot amb circumstàncies climatològiques agressives, com per exemple, en zones costaneres o industrials.

El PVC és un material sostenible. La seva composició, on un 57% és simplement sal, el converteixen en un material poc depenent del petroli. Aquestes característiques, juntament amb la reducció d’emissions de CO2 que implica la seva utilització i la possibilitat de ser reciclat fins a deu vegades sense perdre les seves propietats originals (segons normativa europea), el converteixen en un material perfectament amigable pel medi ambient.
finestres pvc Girona
finestres pvc Girona
finestres pvc Girona
finestres pvc Girona
finestres pvc Girona
finestres pvc Girona
finestres pvc Girona
finestres pvc Girona
finestres pvc Girona
finestres pvc Girona
finestres pvc Girona
finestres pvc Girona
finestres pvc Girona
finestres pvc Girona